header banner
Default

Na een hack van $200 miljoen aan geld heeft cryptowallet Mixin Network zijn diensten gestopt


Table of Contents

Mixin Network, een gedecentraliseerde walletdienst, heeft tijdelijk deposito- en opnamemogelijkheden opgeschort na aanvallen door hackers waarbij zo'n $200 miljoen aan fondsen is gestolen, zo meldt het bedrijf vandaag.

In een bericht op X, voorheen bekend als Twitter, zegt Mixin Network dat blockchain-beveiligingsbedrijf SlowMist is ingeschakeld om te helpen bij een onderzoek. SlowMist zegt in een afzonderlijk bericht dat de database van de cloudserviceprovider van Mixin Network op zaterdag is aangevallen.

"Na discussie en consensus onder alle knooppunten zijn deze diensten heropend zodra de kwetsbaarheden zijn bevestigd en verholpen. Tijdens deze periode worden opnames niet beïnvloed," zegt Mixin, eraan toevoegend dat oprichter Feng Xiaodong de exploit zal bespreken tijdens een livestream in het Mandarijns om 13.00 uur Hongkongse tijd vandaag.

Tijdens die sessie zei Xiaodong dat het team voorlopig alleen "kan garanderen dat minstens de helft van de activa veilig is."

XIN, de token van Mixin, daalde vanochtend scherp na de aankondiging, ongeveer 8% op het moment van schrijven tot $195, volgens CoinGecko-gegevens.

Lees ook

Sources


Article information

Author: Kimberly Pena

Last Updated: 1697968922

Views: 1199

Rating: 4.1 / 5 (80 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberly Pena

Birthday: 1972-02-26

Address: 413 Phillips Parkway, Port Courtney, GA 69233

Phone: +3689521060808983

Job: Article Writer

Hobby: Fishing, Rowing, Chocolate Making, Card Games, Board Games, Basketball, Juggling

Introduction: My name is Kimberly Pena, I am a tenacious, receptive, skilled, talented, transparent, radiant, intrepid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.