header banner
Default

Nerd Culture 125 de clasamente finale ale Marvel Cinematic Universe


Good morning nerds! We hebben er eventjes op moeten wachten maar hij is eindelijk hier: de ultieme Marvel Cinematic Universe tier list. In ongeveer drie uurtjes tijd maken wij de ranking op tussen 42 films en TV shows die zich allemaal afspelen binnen de MCU.

Wat hoort er allemaal bij de Marvel Cinematic Universe tier list?

VIDEO: #125 de ultieme Marvel Cinematic Universe tier list
Nerd Culture

Allereerst is het ‘t belangrijkst om een paar spelregels op te stellen. Wanneer we het de MCU tier list noemen, dan gaat het ook echt alleen om dat universum. Shows zoals de Netflix Marvel series zetten we opzij en ondanks dat Tobey Maguire en Andrew Garfield onlangs opdoken in de MCU, tellen we hun eigen films niet omdat deze er pas later semi-officieel aan toe zijn gevoegd. Wat telt bijvoorbeeld wel? Animatie shows zoals Marvel’s What If…? en short films zoals I Am Groot.

Zijn Infinity War en Endgame het beste?

VIDEO: The Marvel Cinematic Universe Tier List
Holden Hardman

Hoe scoren de projecten? We zijn er toch wel met z’n allen over eens dat vooralsnog de beste dagen van de MCU op dit moment achter ons liggen en dat deze peakte rondom het einde van Phase 3: Infinity War & Endgame. Maar zijn het ook de beste films? Ze hebben absoluut de langste aanloop en zijn het grootst qua schaal met de de rest, maar is dat genoeg?

Hoe moeten we nu verder in de MCU?

VIDEO: Ultimate Marvel (MCU) Strength and Power Tier List
Weeaboo Warrior

Ook hebben we het natuurlijk eventjes kort over de toekomst van de MCU. Hoe nu verder? Hoe zorgen we ervoor dat de Marvel films weer terugkeren naar het niveau van tijdens Phase 3? Is dat überhaupt nog mogelijk en if so, met welke super heroes zou dat moeten gebeuren? Last but not least hebben we natuurlijk ook nog de nuke option waarmee we wellicht alles stopzetten en de boel over 10 jaar nog maar eens rebooten. Is dat wellicht de beste optie?

Laat vooral ook jou ranking weten hieronder in de comments!

Support Nerd Culture via Podcasting 2.0 apps

VIDEO: Marvel, I Just RANKED Your Movies! | MCU Movie Tier List
GTLive

Brievenmaandag is tegenwoordig ook als podcast te beluisteren en daarmee maken we ook gelijk de overstap naar Podcasting 2.0 en het value4value systeem. Fountain.fm is een voorbeeld van een podcasting 2.0 player en een player die we zelf ook gebruiken. Via deze app verdien je Bitcoin (sats) door naar podcasts te luisteren en diezelfde sats kun je, mits je dat wil, ook weer gebruiken om jouw favoriete podcasts te supporten/boosten. Bij deze ‘boosts’ kun je ook een berichtje plaatsen, deze berichten gaan we in de toekomst oplezen ter vervanging van de reviews. Dus deel een leuke anekdote, stel een vraag/dilemma of drop een tip of shoutout. Als je toch al podcasts luistert, waarom geen sats ontvangen while doing it? Check het!

Download hier de iOS versie en hier de Android versie!

Geen fan van Fountain? Check deze andere Podcasting 2.0 certified apps: Breez – Sphinx – Podstation – Curiocaster

Sources


Article information

Author: Jason Jones

Last Updated: 1699903922

Views: 875

Rating: 4.8 / 5 (61 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jason Jones

Birthday: 1917-11-07

Address: 397 Nicholas Street, Lake Hunter, MT 46976

Phone: +4109111750751262

Job: Pharmaceutical Sales Rep

Hobby: Lock Picking, Photography, Basketball, Chess, Billiards, Skiing, Yoga

Introduction: My name is Jason Jones, I am a fearless, clever, spirited, candid, persistent, brilliant, accessible person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.